Om Telenor Xtra

Norges Fotballforbund og Telenor samarbeider på mange områder innenfor topp og breddefotball. Telenor er stolt over å være hovedsamarbeidspartner for Telenor Xtra som er en landsomfattende fotballfritidsordning (fotball SFO) med utdannede trenere som vektlegger et godt og kvalitetssikret tilbud til barna etter skoletid. Det er hovedfokus på fysisk aktivitet, kosthold og leksehjelp.

Det er viktig at unge gutter og jenter er i daglig aktivitet. Ved å påvirke aldersgruppen 7-12 år håper vi å kunne påvirke barnas motoriske, mentale og sosiale beredskap. Målet er at barna er aktive og blir best mulig ut ifra den enkeltes forutsetning.

Det er utviklingsavdelingen i Norges Fotballforbund som har ansvaret for å utvikle og gjennomføre innholdet i Telenor Xtra. Telenor Xtra ble lansert i 2012, og i dag er det 102 klubber over hele landet som deltar i ordningen.